Werkvoorbereiding

WERKVOORBEREIDING

Een "goede" werkvoorbereiding is het halve werk

ALL QUALITY

een werkvoorbereider fungeert als een spin in een web_ a spider in a web
EEN WERKVOORBEREIDER FUNGEERT ALS EEN SPIN IN EEN WEB
De werkvoorbereider van All Quality fungeert als een spin in een web.

EEN AANTAL PROJECTEN

Onderhoud ondergrondse Groninger gas locaties.


Gas overslag te Grijpskerk


Gasopslag zoutcavernes Zuidwending


Tankenpark van VOPAK te Amsterdam


4e Verbrandingslijn te Moerdijk


Maintanance werkzaaheden door heel Nederland


Voorbereidende werkzaamheden in China


WERKVOORBEREIDER

Een goede werkvoorbereider bereid niet alleen voor, maar gaat ook naar locatie.
Een werkvoorbereider "controleert" tekeningen, maakt stappenplannen en verzorgt de werkpakketten voor de uitvoerende partijen.
De werkvoorbereider besteld materialen volgens de voorgeschreven specificaties met de eventuele bijbehorende certificaten en controleert of dit daadwerkelijk overeenkomt met de geleverde materialen.
De werkvoorbereider maakt Werkinstructies, schrijft werkvergunningen uit en stelt TRA's op en controleert of deze worden nageleefd.
De werkvoorbereider draagt er zorg voor dat alle documenten, tekeningen en werkinstructies bij de betreffende uitvoerenden aanwezig en duidelijk is.
Bij wijzigingen in tekeningen of documentatie worden deze rood/blauw aangepast en/ of voorzien van een revisie verhoging.
De werkvoorbereider plant de werkzaamheden in en controleert of een ieder deze planning naleeft en zorgt dat alles op rolletjes verloopt.
De werkvoorbereider maakt indien noodzakelijk las plannen en zorgt voor de juiste persoon op de juiste plek.
De werkvoorbereider maakt een planning van de werkzaamheden en zorgt dat de juiste mensen op de juiste plek aan het werk zijn en houdt toezicht.
Een werkvoorbereider besteld indien gewenst steigers,en hijskranen. Een werkvoorbereider controleert of er veilige, volgens planning en volgens de voorgeschreven instructies wordt gewerkt. Een werkvoorbereider maakt werkvergunningen en houd de status van alle werkzaamheden bij.

De juiste mensen op de juiste plek

Als werkvoorbereider zorg je dat er voldoende en de juiste mensen op de juiste plek komen te werken.

Planning

Als werkvoorbereider bestel je op tijd de materialen en zorgt dat de logistiek is geregeld. Als werkvoorbereider heb je de belangrijke taak om alle bedrijven op één lijn te krijgen en dat alle voorwaarden aanwezig zijn om met zijn allen de klus veilig en optijd te klaren

Goede banen

Als werkvoorbereider moet je alles in goede banen leiden en sterk kunnen communiceren met iedereen om ook de deadline te halen.
Je staat als werkvoorbereider in contact met de mensen op de werkvloer maar ook met de klant.
Dit alles moet ook nog eens gebeuren met als nummer 1 prioriteit de veiligheid van zowel de mensen als de installaties en gebouwen.