Kwaliteitscontroles China

Produceer met zekerheid. Krijg inzicht in de stand van zaken, productie processen en fabriek door kwaliteitscontrole.

Wanneer u goederen laat produceren in China, is het belangrijk dat u goed de vinger aan de pols weet te houden.
U bent er immers niet bij om te zien wat er uit de fabriek komt en wat er daadwerkelijk verscheept gaat worden.
Om te voorkomen dat u tegen teleurstellingen aanloopt (en hogere kosten), voert ALL QUALITY graag voor u de kwaliteitscontroles ter plaatse uit.

Naast de controle op de kwaliteit verkrijgt u meer inzicht of uw afgesproken levertijden gehaald zullen worden en onder welke omstandigheden er geproduceerd wordt. 
ALL QUALITY biedt u de mogelijkheid om op verschillende belangrijke momenten gedurende het productieproces een kwaliteitscontrole te laten uitvoeren bij uw fabrikant in China, namelijk tijdens:

Pre-Production inspectie
During-Production inspectie
Pre-Shipment inspectie
Container-Loading inspectie